Özel Medsentez
Polikliniği

Bize Ulaşın

+90 (312) 428 18 28

Büyükelçi Sokak No: 12/A

Kavaklıdere, ANKARA

HİZMETLERİMİZ

Mamografi

 • Dijital mamografi
 • 3 boyutlu dijital mamografi ( Dijital Tomosentez )

Meme ve Tiroide Ait Girişimsel İşlemler

 • İnce iğne aspirasyon biyopsisi
 • Kalın iğne biyopsisi
 • Meme işaretleme ve/veya biyopsisi
 • Stereotaksik vakum biyopsisi

Ultrasonografi

 • Tüm abdomen US
 • Üst abdomen US
 • Pelvik US
 • Hepatobilier US
 • Renal US
 • Üriner sistem US
 • Parotis-Submandıbuler bez US
 • Kalça US
 • Meme US
 • Tiroid US
 • Skrotal US
 • Transvajinal US
 • Transfontanel US
 • Boyun US
 • Yüzeyel US
 • Folikülometri-abdominal/vajinal

Renkli Doppler Us

 • Karotis-Vertebral RDUS
 • Transkranial RDUS
 • Skrotal RDUS
 • Transvajinal RDUS
 • Meme RDUS
 • Alt ekstremite derin-yüzeyel-perforan RDUS
 • Alt ekstremite arter RDUS
 • Aortoiliak ve her iki alt ekstremite arter RDUS
 • Üst ekstremite ven RDUS
 • Abdominal aorta /çölyak trunkus/superior mezenter arter-ven RDUS
 • Arteriovenöz fistül RDUS
 • Üst ekstremite arter RDUS
 • Portal ven/hepatik ven RDUS
 • Tiroid RDUS
 • Kitle lezyonu RDUS

Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü ( Kemik Dansitometri )

 • Bütün vücut
 • Vertebra (AP+lateral)
 • Femur proksimal

Tüm Kan ve Laboratuvar Hizmetleri

Hastalarımızdan alınan kan, idrar ve biyopsi örnekleri anlaşmalı olduğumuz Biyokimya, Mikrobiyoloji, Genetik ve Patoloji Laboratuvarları kanalı ile hızlı ve güvenli olarak incelenmekte olup sonuçlar merkezimiz tarafından hastaya ve istemde bulunan doktoruna bildirilmektedir.

Patoloji İncelemesi

Kullanılan Cihazlar

Dijital Mamografi

Bu cihaz, analog-konvansiyonel mamografiye göre memeye daha az sıkıştırma uygulayarak daha düşük doz radyasyon dozu ile görüntü oluşturur. Görüntülerde istenen en yüksek kontrastı ve çözünürlüğü oluşturarak en yüksek tanısal doğruluk değerleri elde edilir.

Dijital Tomosentez ( 3 Boyutlu Mamografi )

Meme yapısı yoğun olan kişilerde mamografinin tanısal doğruluğunun azalması nedeniyle geliştirilmiş olan bu cihaz, memeden kesitsel görüntüler alarak 3 boyutlu inceleme yapar. Bu şekilde 2 boyutlu incelemede gözden kaçabilecek lezyonların saptanma oranı artar.

Kemik Mineral Yoğunluk ölçüm cihazı ( Kemik Dansitometri )

Kısa sürede vücuttaki kemiklerin taranmasını sağlayarak bir kırık oluşmadan önce kemiklerin kırılganlık derecesini saptar, kemik erimesine yönelik önleyici tedavilerin yapılmasını ve tedaviye cevabın takip edilebilmesine yardımcı olur.

Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı

Farklı vücut tiplerinde tüm organ ve dokulara yönelik inceleme yapabilen bu cihaz, normal dokuların ve patolojik kitlelerin damarlanma özelliklerini yüksek çözünürlükle belirleyerek tanısal doğruluğa katkı sağlar. Elastografi fonksiyonuyla dokuların sertlik derecesini belirler, doğru tanı konmasına yardımcı olur, biyopsi gerektiren dokuları ayırt eder. Ayrıca meme ve tiroid incelemelerinde ölçümlerin güvenli şekilde tanımlanmasına ve DICOM®SR uyumlu özetler oluşturulmasına olanak sağlar.

Abus ( Automated Breast Ultrasound System / Otomatik Ultrason )

Yapay zeka uyumlu bir görüntüleme aracıdır. Ultrason gibi ses dalgaları ile çalışır. Abus ve Mamografi taraması birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve birlikte kullanıldığında en doğru hasta sonucunu elde etmemizde yardımcı olur.

ANLAŞMALI KURUMLAR