Özel Medsentez
Polikliniği

Bize Ulaşın

+90 (312) 428 18 28

Büyükelçi Sokak No: 12/A

Kavaklıdere, ANKARA

Hasta Hakları

1.Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

2.Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

3.Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.

4.Kuruluşu Seçme Ve Değiştirme

Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

5. Personeli Tanıma, Seçme Ve Değiştirme

Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

6.Bilgi İsteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.

7. Mahremiyet

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

8.Rıza Ve İzin

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

9.Reddetme Ve Durdurma

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.

10.Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

11.Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

12.Saygınlık Görmesi

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

13.Rahatlık

Her türlü sağlıklı şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

14.Ziyaret

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.

15.Refakatçi Bulundurma

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.

16.Müracaat, Şikâyet Ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

17.Sürekli Hizmet

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

ANLAŞMALI KURUMLAR